Reglement

 1. Algemeen

De Mini Downhill Cup bestaat uit een serie van downhill wedstrijden in een kalenderjaar. Iedere wedstrijd heeft een eigen uitslag en dagklassement. Over het totaal van alle wedstrijden wordt een tussen/eindklassement opgemaakt waaruit de kampioenen volgen.

De wedstrijd valt onder Categorie IV van de reglementen van de KNWU als interclub MTB wedstrijd en staat open voor zowel licentie- als niet-licentiehouders van de KNWU. Deelname is op eigen risico, men dient voor deelname minimaal eenmaal jaarlijks een risico aanvaardingsformulier (waiver) in te vullen en in te leveren.

De wedstrijden worden georganiseerd onder de verzekering van de KNWU. Naast een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering hoort daar een beperkte persoonlijke ongevallenverzekering bij. Met een basislidmaatschap van de KNWU a €24/jaar krijg je €5 korting per MDC wedstrijd maar kun je oa ook verzekerd en met korting deelnemen aan andere evenementen van KNWU organisatoren. Zie voor alle voordelen basislidmaatschap

 1. Deelnemers categorieën

We onderscheiden vijf categorieën:

NB: De geldige leeftijd voor indeling is die wordt bereikt op 31 december van het huidige kalenderjaar (KNWU regel). Bijvoorbeeld: een man die op 14 oktober 18 jaar wordt rijdt het hele jaar bij de Heren, ook als de wedstrijd voor 14 okt plaatsvindt en hij nog 17 jaar is.

 1. Inschrijving

Voorinschrijving voor elke wedstrijd vindt plaats op de MDC website: www.minidownhillcup.nl en start minimaal 4 weken voor aanvang van de wedstrijd. De voorinschrijving sluit de woensdag voorafgaand aan de wedstrijd. Door zich in te schrijven verplicht de deelnemer zich tot naleving van dit reglement en het opvolgen van eventuele instructies van de wedstrijdleiding.

De inschrijflijst biedt X+15 plaatsen maar er is plaats voor maximaal X deelnemers. De eerste X die voorinschrijven en betalen zijn verzekerd van deelname. Het betalingsmoment bepaalt de volgorde op de deelnamelijst. Voorinschrijvers die als X+1 t/m X+15e betalen komen op de reservelijst. Sommige organisatoren hanteren andere aantallen. X is doorgaans 100.

Bij meer dan X inschrijvers komt in de week voor de wedstrijddag op de website de lijst met deelnemers- en reservelijst.

Te late betaling later dan woensdag voor het evenement, betekent een verhoging van de deelnamekosten met €2,50.

Tijdig melden en startnummer. Elke deelnemer dient zich te melden bij de inschrijving binnen het uur vermeld op het tijdschema. Na controle of de betaling is gedaan en de waiver is ingeleverd, volgt uitreiking van een stuurbord met startnummer.

Bijschrijven op de wedstrijddag kan, indien er nog plaats is, tussen 09:30 en 10:00 uur.

Restitutie
Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld bestaat geen mogelijkheid tot retourneren van het inschrijfgeld.
Deelnamebewijzen mogen overgedragen worden aan een ander persoon mits de organisatie daarover uiterlijk een week voor de wedstrijddag wordt geïnformeerd.

Indien een persoon op de reservelijst uiteindelijk niet voor een van de startplaatsen in aanmerking komt, krijgt hij/zij zijn betaling na afloop van de wedstrijd teruggestort.

Bij afgelasting van een wedstrijd kunnen (al gemaakte) organisatiekosten ten laste van het te retourneren inschrijfgeld worden gebracht. De MDC is non profit – low cost georganiseerd door een paar vrijwilligers die met veel liefde voor Downhill en de sfeer er veel tijd in steken. Elke cent wordt omgedraaid om uit de kosten te komen maar ze willen er geen geld bij moeten leggen. Daarvoor rekenen zij op begrip.

 1. Tijdschema

Het tijdschema bij iedere wedstrijd (tenzij anders aangegeven door de organisatie):

In elke race run is de volgorde van starten:

 1. Jeugd
 2. Meisjes en Dames
 3. Junioren jongens
 4. Masters
 5. Heren

Startvolgorde. Per categorie is de startvolgorde van de 1e run op basis van het toegekende en bij de inschrijving uit te reiken stuurbordnummer, het hoogste nummer eerst.

De startvolgorde voor de 2e run volgt de tijden van de 1e run, de deelnemer met de langzaamste tijd start in de 2e run als eerste. De snelste deelnemer van de 1e run start als laatste in de 2e run. Voor de 2e run wordt de startvolgorde tijdig uitgehangen.

Indien een deelnemer te laat is bij de start, wordt hij/zij gediskwalificeerd voor de betreffende run.

De startvolgorde in de superrun voor de 15 dagsnelsten is, langzaamste tijd eerst. Omdat laat-finishers van de 2e run mogelijk te weinig tijd hebben om op de juiste volgorde te starten zal enige soepelheid worden betracht.

 1. Gedragsregels tijdens de training en wedstrijd

Tijdens de training dienen deelnemers rekening met elkaar te houden, langzamere deelnemers proberen snellere deelnemers niet te hinderen maar de snellere dient in voorkomend geval te zorgen voor een veilige passeerbeweging en daarbij de snelheid laag te houden (<10km/u).

Na zijn/haar finish dient de deelnemer het finishgebied zo snel mogelijk vrij te maken voor de volgende deelnemer.

Val/uit de bocht/defect. Wanneer het parcours door b.v. een val, of uit de bocht vliegen verlaten wordt, mag bij een getimede run deze alleen weer opgepakt worden vanaf exact dezelfde plaats als waar de deelnemer het parcours verlaten heeft.

Oponthoud. Als een deelnemer door een oponthoud als hiervoor genoemd meer dan 15 seconden nodig heeft om weer verder te kunnen rijden moet hij/zij de run afbreken en niet het parcours vervolgen. Daarmee wordt voorkomen dat de tijd van een erachter startende deelnemer wordt verstoord.

Aanwijziging opvolgen. Deelnemers dienen ten alle tijden een aanwijzing van de organisatie (incl baancommissarissen) op te volgen. Weigeren dat op te volgen kan leiden tot uitsluiting van de wedstrijd.

Diskwalificatie. Indien een deelnemer zich niet aan voornoemde gedragsregels houdt, riskeert hij/zij diskwalificatie.
NB: Bij diskwalificatie/uitsluiting, geen teruggave van deelnamekosten.

Uitvallen. Deelnemers die uitvallen dienen zich zo spoedig mogelijk bij de organisatie af te melden onder inlevering van het stuurbord, zo mogelijk voor hun geplande run.

 1. Klassering en klassement

De deelnemer die de snelste run neerzet wordt tot winnaar uitgeroepen. Indien twee deelnemers hetzelfde resultaat behalen, wordt onderling de tweede tijd vergeleken. De snelste tijd hiervan bepaalt de winnaar. Indien twee deelnemers hetzelfde resultaat scoren waarbij er één voor een run gediskwalificeerd is, wordt de niet-gediskwalificeerde de winnaar.

Per wedstrijd wordt een daguitslag opgemaakt over de in para 2 genoemde categorieën en over het superklassement.

De resultaten van alle wedstrijden tellen voor het eindklassement. Per wedstrijd wordt aan de hand van de daguitslag punten toegekend. De deelnemer die aan het eind van de serie de meeste punten heeft verzameld, is winnaar van het eindklassement. Bij een gelijk puntenaantal telt het resultaat van de laatste gezamenlijke wedstrijd. Is dat er niet beslist het resultaat van de laatste wedstrijd.


Punten dagklassement heren, masters en superklassement

Positie Punten Positie Punten
 1 100  16 18
 2 85  17 16
 3 75  18 14
 4 67  19 12
 5 60  20 10
 6 54  21 9
 7 49  22 8
 8 44  23 7
 9 40  24 6
 10 36  25 5
 11 32  26 4
 12 29  27 3
 13 26  28 2
 14 23  29 1
 15 20  30 1

Punten dagklassement: jeugd, junioren, meisjes en dames

Positie Punten Positie Punten
 1 50  6 14
 2 40  7 10
 3 32  8 7
 4 25  9 4
 5 19  10 2

Deelnemers met overige posities behalen 1 punt. Over de puntentelling kan niet worden gecorrespondeerd.

 1. Bekendmaking dag- en eindklassement

Na beëindiging van de laatste run van een dag volgt de prijsuitreiking. De daguitslagen komen zo snel mogelijk op de website www.minidownhillcup.nl. Het streven is de tussenstand/eindklassement uiterlijk 1 week na de recentste wedstrijd te publiceren.

 1. Prijzen

Dagklassement

Ereprijzen: prijzen voor de 1e t/m 3e van elke categorie.

Eindklassement (uitreiking bij de laatste wedstrijd van het jaar)

Ereprijzen: trofeeën voor de 1e t/m 3e van elke categorie

 1. Stuurbordnummers

De organisatie verstrekt iedere wedstrijd bij de inschrijving aan iedere deelnemer een stuurbordnummer voor de duur van de wedstrijd.

NB: De stuurborden blijven eigendom van de MDC en dienen daarom direct na iedere wedstrijd te worden ingeleverd. 

 1. Tijdwaarneming

Het meten van de tijden van elke race run gaat met elektronische tijdwaarneming. Op een display bij de finish is de behaalde tijd direct zichtbaar voor deelnemer en publiek.

 1. Materiaal, bescherming

Deelname is alleen mogelijk met fietsen met een wielmaat van 24 inch of groter. Het is verplicht om zowel tijdens de wedstrijd als training op het parkoers minimaal te dragen:

Rijden zonder leidt tot uitsluiting van deelname.

Vwb de eisen/certificering van je full face helm adviseren wij dat die voldoet aan:
* gekeurd volgens EN1078 en gecertificeerd met ASTM F1952 – 15 
* Bovendien moet de helm goed passen en niet te oud of versleten zijn, denk ook aan het vervangen na een serieuze impact.

Daarnaast wordt navolgende bescherming (dringend) aanbevolen:

 1. Parcours

Het parcours is per evenement verschillend qua ondergrond maar bestaat globaal uit:

Voor elke serieuze sprong geldt dat er een “by-pass” of wat populairder genaamd “chicken run” aanwezig is, m.a.w. een alternatieve route om de sprong te vermijden. Het streven is dat een by-pass meer tijd vergt dan de reguliere route.

Het parcours wordt door de organisatie voorzien van afzetlint en er staan voldoende baancommissarissen opgesteld om het volledige parcours te overzien. Publiek dient zich achter de afzetting te bevinden en aanwijzingen van een baancommissaris op te volgen.

 1. Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet nemen de aanwezige MDC kernteamleden en de lokale wedstrijdleider een besluit.