Reglement

 1. Algemeen

De Mini Downhill Cup bestaat uit een serie van downhill wedstrijden in een jaar. Iedere wedstrijd heeft een eigen uitslag en dagklassement. Over het totaal van alle wedstrijden wordt een tussen/eindklassement opgemaakt waaruit de kampioenen volgen.

De wedstrijd valt onder Categorie IV van de reglementen van de KNWU als interclub MTB wedstrijd en staat open voor zowel licentie- als niet-licentiehouders van de KNWU. Deelname is op eigen risico, men dient voor deelname minimaal eenmaal jaarlijks een risico aanvaardingsformulier (waiver) in te vullen en in te leveren.

De wedstrijden worden georganiseerd onder de verzekering van de KNWU. Naast een aansprakelijkheids- en rechtsbijstandsverzekering hoort daar een (beperkte) persoonlijke ongevallenverzekering bij. Met een basislidmaatschap van de KNWU € 11,50/jaar krijg je €2,50 korting per MDC wedstrijd maar kun je ook verzekerd en met korting deelnemen aan andere evenementen van KNWU organisatoren. Nadere info KNWU

 1. Deelnemers categorieën

We onderscheiden 5 categorieën:

NB: De geldige leeftijd voor indeling is die wordt bereikt op 31 december van het huidige kalenderjaar (KNWU regel). Een voorbeeld: een man die op 14 oktober 18 jaar wordt rijdt het hele jaar bij de Heren, ook als de wedstrijd voor 14 okt plaatsvindt en hij nog 17 jaar is.

 1. Inschrijving

Voorinschrijving voor elke wedstrijd vindt plaats op de MDC website: www.minidownhillcup.nl en start ca. 4 weken voor aanvang van de wedstrijd. De voorinschrijving sluit de woensdag voorafgaand aan de wedstrijd. Door zich in te schrijven verplicht de deelnemer zich tot naleving van dit reglement en het opvolgen van eventuele instructies van de wedstrijdleiding.

De inschrijflijst biedt in principe 115 plaatsen maar er is plaats voor maximaal 100 deelnemers. De eerste 100 die voorinschrijven en betalen zijn verzekerd van deelname. Het betalingsmoment bepaalt de volgorde op de deelnamelijst. Voorinschrijvers die als 101e t/m 115e betalen komen op de reservelijst. Sommige organisatoren hanteren andere aantallen.

Betaling later dan woensdag voor het evenement, betekent een verhoging van de deelnamekosten met €2,50. De betaling van een deelnemer die zich op de wedstrijddag niet voor het sluiten van de inschrijving meldt vervalt aan de wedstrijdorganisatie, de vrijkomende plaats wordt beschikbaar gesteld aan iemand van de reservelijst of indien er geen reserves meer zijn een bijschrijver. Bij meer dan 100 inschrijvers komt in de week voor de wedstrijddag op de website de lijst met deelnemers-/reservelijst.

Elke deelnemer dient zich te melden bij de inschrijving tussen 09.00 en 10.00 uur. Na controle of de betaling is gedaan en de waiver (risicoaanvaarding, zie later) is ingeleverd, volgt uitreiking van het stuurbord met nummer.

Bijschrijven op de wedstrijddag kan, indien er nog plaats is, tussen 09:30 en 10:00 uur.

Restitutie
Na inschrijving en betaling van het inschrijfgeld bestaat geen mogelijkheid tot retourneren van het inschrijfgeld.
Deelnamebewijzen mogen overgedragen worden aan een ander persoon mits de organisatie daarover uiterlijk een week voor de wedstrijddag wordt geïnformeerd.

Indien een persoon geplaatst op de reservelijst uiteindelijk niet voor een van de startplaatsen in aanmerking komt, krijgt hij/zij zijn betaling na afloop van de wedstrijd teruggestort.

 1. Tijdschema

Het tijdschema bij iedere wedstrijd (tenzij anders aangegeven door de organisatie):

09:00 – 10:00 Inschrijving & trackwalk
(09:30-10:00) Bijschrijvers kunnen inschrijven (mits vrije plaatsen beschikbaar)
10:00 – 12:00 Training
12:00 – 12:15 Course closed
12:15 – 14:00 1e race run
14:00 – 15:00 Training
15:00 – 15:15 Course closed
15:15 – 17:00 2e race run
17:15 – 17:30 Superrun van de 15 dagsnelsten (voor het superklassement)
ca 17:40 – Prijsuitreiking

In elke race run is de volgorde van starten:

Jeugd
Meisjes en Dames
Junioren
Masters
Heren

Per categorie is de startvolgorde van de 1e run op basis van het toegekende en bij de inschrijving uit te reiken stuurbordnummer, het hoogste nummer eerst. De startvolgorde voor de 2e run volgt de tijden van de 1e run, de deelnemer met de langzaamste tijd start in de 2e run als eerste. De snelste deelnemer van de 1e run start als laatste in de 2e run. Voor de 2e run wordt de startvolgorde tijdig uitgehangen.

Indien een deelnemer te laat is bij de start, wordt hij/zij gediskwalificeerd voor de betreffende run.

De startvolgorde in de superrun voor de 15 dagsnelsten is de langzaamste tijd eerst. Omdat laat-finishers van de 2e run mogelijk te weinig tijd hebben om op de juiste volgorde te starten zal enige soepelheid worden betracht.

 1. Gedragsregels tijdens de training en wedstrijd

Tijdens de training dienen deelnemers rekening met elkaar te houden, langzamere deelnemers proberen snellere deelnemers niet te hinderen maar de snellere dient in voorkomend geval te zorgen voor een veilige passeerbeweging en daarbij de snelheid laag te houden (<10km/u).

Na zijn/haar finish dient de deelnemer het finishgebied zo snel mogelijk vrij te maken voor de volgende deelnemer. De deelnemers dienen ten alle tijden de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Weigeren dat op te volgen kan leiden tot uitsluiting van de wedstrijd.

Wanneer het parcours door b.v. een val, of uit de bocht vliegen verlaten wordt, mag bij een getimede run deze alleen weer opgepakt worden vanaf exact dezelfde plaats als waar de deelnemer het parkoers verlaten heeft. Als een deelnemer na een val of defect meer dan 15 seconden nodig heeft om weer verder te kunnen rijden moet hij/zij de run afbreken en niet het parcours vervolgen. Indien de deelnemer zich niet aan deze regels houdt, riskeert hij/zij diskwalificatie.

Deelnemers die uitvallen dienen zich zo spoedig mogelijk bij de organisatie af te melden onder inlevering van het stuurbord, maar in elk geval voor hun geplande run.

 1. Klassering en klassement

De deelnemer die de snelste run neerzet wordt tot winnaar uitgeroepen. Indien twee deelnemers hetzelfde resultaat behalen, wordt onderling de tweede tijd vergeleken. De snelste tijd hiervan bepaalt de winnaar. Indien twee deelnemers hetzelfde resultaat scoren waarbij er één voor een run gediskwalificeerd is, wordt de niet-gediskwalificeerde de winnaar.

Per wedstrijd wordt een daguitslag opgemaakt over de in para 2 genoemde categorieën en over het superklassement.

De resultaten van alle wedstrijden tellen voor het eindklassement. Per wedstrijd wordt aan de hand van de daguitslag punten toegekend. De deelnemer die aan het eind van de serie de meeste punten heeft verzameld, is winnaar van het eindklassement. Bij een gelijk puntenaantal telt het resultaat van de laatste gezamenlijke wedstrijd. Is dat er niet beslist het resultaat van de laatste wedstrijd.

Punten dagklassement heren, masters en superklassement

Positie Punten Positie Punten
 1 100  16 18
 2 85  17 16
 3 75  18 14
 4 67  19 12
 5 60  20 10
 6 54  21 9
 7 49  22 8
 8 44  23 7
 9 40  24 6
 10 36  25 5
 11 32  26 4
 12 29  27 3
 13 26  28 2
 14 23  29 1
 15 20  30 1

 

Punten dagklassement: jeugd, junioren, meisjes en dames

Positie Punten Positie Punten
 1 50  6 14
 2 40  7 10
 3 32  8 7
 4 25  9 4
 5 19  10 2

Deelnemers met overige posities behalen 1 punt. Over de puntentelling kan niet worden gecorrespondeerd.

 1. Bekendmaking dag- en eindklassement

Na beëindiging van de laatste run van een dag volgt de prijsuitreiking. De daguitslagen komen zo snel mogelijk op de website www.minidownhillcup.nl. Het publiceren van de tussenstand/eindklassement gebeurt uiterlijk 1 week na de recentste wedstrijd.

  1. Prijzen

  Dagklassement

  Ereprijzen: prijzen voor de 1e t/m 3e van elke categorie.

  Eindklassement (uitreiking bij de laatste wedstrijd van het jaar)

  Ereprijzen: trofeeën voor de 1e t/m 3e van elke categorie

  1. Stuurbordnummers

  De organisatie verstrekt iedere wedstrijd bij de inschrijving aan de deelnemer een stuurbordnummer voor de duur van de wedstrijd.

  NB: De stuurborden blijven eigendom van de MDC en dienen daarom direct na iedere wedstrijd te worden ingeleverd. 

  1. Tijdwaarneming

  Het meten van de tijden van elke race run gaat met elektronische tijdwaarneming. Op een display bij de finish is de behaalde tijd direct zichtbaar voor deelnemer en publiek.

  1. Materiaal, bescherming

  Deelname is alleen mogelijk met fietsen met een wielmaat van 24 inch of groter. Het is verplicht om zowel tijdens wedstrijden als tijdens training op het parkoers een full-face (integraal) helm te dragen en handschoenen met volledige vingers. Rijden zonder leidt tot uitsluiting van deelname aan de wedstrijd.
  Daarnaast wordt navolgende bescherming dringend aanbevolen:

  • Kniebeschermers (door de meesten gebruikt)
  • Bescherming voor rug en borst (ook veel gebruikt)
  • Scheenbeschermers
  • Arm- en elleboogbeschermers
  • Shirt met lange mouwen
  • Broek van stevig materiaal (geen lycra)
  • Bril

  NB: Bij uitsluiting, geen teruggave van deelnamekosten.

  1. Parcours

  Het parcours is per evenement verschillend qua ondergrond maar bestaat globaal uit:

  • Diverse sprongen en drops, natuurlijk of van een houten constructie
  • Aangelegde “rockgardens”
  • Kombochten
  • Wortels, boomstammen en dergelijke obstakels

  Voor elke sprong geldt dat er een “by-pass” of wat populairder genaamd “chicken run” aanwezig is, m.a.w. een alternatieve route om de sprong te vermijden. Het streven is dat een by-pass meer tijd vergt dan de reguliere route.

  Het parcours wordt door de organisatie voorzien van afzetlint en er staan voldoende baancommissarissen opgesteld om het volledige parcours te overzien. Publiek dient zich achter de afzetting te bevinden en aanwijzingen van een baancommissaris op te volgen.

  1. Onvoorzien

  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet nemen de aanwezige MDC kernteamleden en de lokale wedstrijdleider een besluit.